Bentacera

"Trots op wie we zijn!"

EEN IDee VOOR Bentacera

Bentacera biedt ondernemers ondersteuning op een uiteenlopend aantal financiële en HR-gerelateerde gebieden en schept daarmee tijd en ruimte zodat ondernemers zich in alle rust kunnen richten op het ondernemen zelf. Bentacera ‘maakt tijd’, tijd dus voor een nieuw DNA!

De vraag

Bentacera is een organisatie met trots. Trots op haar klanten en de mooie samenwerking met die klanten. Maar ook trots op haar medewerkers en het werk dat men elke dag verzet voor de organisatie. En juist die trots vormde de aanleiding tot een nieuw interieurconcept voor Bentacera, waarmee we als DNA Projecten graag aan de slag gingen.

“Persoonlijk contact met een accountant is voor een klant erg belangrijk. De openheid en zichtbaarheid die DNA Projecten op de werkvloer realiseerde, is een mooie reflectie van de praktijk!”

- Bentacera

De aanpak

Daarbij begonnen we met een grondige inventarisatie van de wensen en startten we met de basis. We gaven allereerst de ‘schil’ van het interieur vorm door een nieuw, sprekend kleurenpalet en materialisatie toe te passen. Nieuwe vloerbedekking, 3D-behang en het nieuwe kleurenpalet zorgden daarbij voor een neutraal, fris geheel. Vervolgens analyseerden de verschillende ruimtes en de doelen die deze ruimtes dienen binnen het pand van Bentacera. Zo merkten we op dat de lage zit bij de entree voor bezoek een gevoelsmatige afstand creëerde met de organisatie en vervingen we deze door een hoog wachtelement. Daarnaast werd ook de vergaderruimte getransformeerd naar een multi-inzetbare ruimte waar gasten kunnen wachten of werken en waar personeel kan overleggen.

Naast het functioneel herinrichten van de ruimtes, was een ander belangrijk uitgangspunt de ‘emotionele’ inrichting: de identiteit van de medewerkers een prominente plek geven in de inrichting. Na een leuke brainstorm met de medewerkers hebben we deze identiteit op een creatieve manier verwerkt in de multifunctionele wanden van de werkvertrekken. In die vertrekken lag daarbij de nadruk op zichtbaarheid van de medewerkers, zodat ook op de werkvloer de afstand tussen de accountants en klant altijd klein blijft!

Ook een aanpak zoals Bentacera?

Wij komen graag bij je langs om kennis te maken en te bespreken wat de mogelijkheden voor jouw vraag zijn!

Het resultaat

Een frisse, open inrichting die letterlijk ruimte biedt aan verschillende manieren van werken, aan toegankelijkheid richting klanten en bovenal: aan de identiteit van de medewerkers van Bentacera. Dat zelfs de kamer van algemeen directeur Gooitzen Boonstra van een persoonlijke inrichting werd voorzien, geeft aan dat de inrichting van Bentacera op elke plek de identeit van de organisatie weerspiegelt.

Laat je inspireren

Zoals we al zeiden: elke organisatie is uniek. Dus laten we graag zien welke unieke concepten we samen met onze klanten hebben gerealiseerd.

Gemeente Heerhugowaard - Huis van Heerhugowaard

Het gemeentehuis is het huis van de gemeente, daarom heet dit in Heerhugowaard ook het Huis van Heerhugowaard. Dagelijks bezoeken honderden mensen uit Heerhugowaard, Langedijk en de verschillende kernen het gemeentehuis. Om te werken, elkaar te ontmoeten en antwoord te krijgen op allerlei vragen.