Projectmanagement

Samen stellen we een realistische begroting op. De leidraad voor het budget en de facturatie, die we als haviken in de gaten houden. We selecteren en contracteren leveranciers en andere betrokkenen, sturen ze aan en zorgen voor tijdige oplevering. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de planning van bouwvergaderingen, die we voorbereiden en voorzitten.

Nu we een gaaf plan hebben bedacht, zijn jullie natuurlijk benieuwd naar het financiële plaatje. Om dit inzichtelijk te maken, maken we een begroting. In deze begroting maken we als eerste onderscheid tussen de pandgebonden kosten en de inrichtingskosten.

De bedragen in deze begroting zijn op basis van aanvragen bij leveranciers, het liefst uit jullie netwerk maar ook daar kunnen we in ondersteunen. Inmiddels hebben we door heel Nederland leveranciers verzameld waarmee we graag samenwerken. De aanvragen werken we uit op het ambitieniveau wat we in het Programma van Eisen samen hebben bepaald. Onze werkwijze houdt in dat we de voorkeur geven aan het benaderen van meerdere leveranciers om zo tot de beste prijs-kwaliteit verhouding te komen.

Zodra alle voorstellen bij ons binnen zijn, beoordelen wij deze en zullen we jullie advies geven in welke partij opdracht te geven. Vaak vergt deze fase nog de nodige onderhandelingen die wij namens jullie zullen uitvoeren.

Kortom, na deze fase hebben jullie financieel inzichtelijk welke investering het project vraagt!

Is de begroting akkoord, dan gaan we aan de slag! Wij zorgen dat we namens jullie de leveranciers voorzien van een opdrachtverstrekking. We stellen de opdrachtbrieven op en combineren deze, indien aanwezig, met jullie eigen inkoop- en levervoorwaarden.

We werken een detailplanning uit, die we vervolgens delen met het zorgvuldig samengestelde projectteam. Ons doel is om terug te rekenen vanaf de vastgestelde einddatum van de opdrachtgever.