Gelukkige werknemers presteren beter

Werkgeluk en productiviteit gaan hand in hand

Gelukkige werknemers presteren beter. De vraag is hoe je dat bereikt. Lieuwe Feenstra van DNA Projecten legt het uit. „Ik ben DNA Projecten gestart vanuit de overtuiging dat het bij het creëeren van werkgeluk om veel meer gaat dan alleen maar de juiste producten verkopen.” Over de verandering van het kantoorlandschap, thuis en op kantoor.

„We willen niet alleen aan de vraag voldoen, we willen boven verwachting zijn. Dat is onze meerwaarde”, zegt oprichter en eigenaar van DNA Projecten in Heerenveen, Lieuwe Feenstra. Negen jaar geleden startte hij zijn bedrijf met vijftien jaar landelijke ervaring in kantoorinrichting en interieuradvies. „Mijn netwerk lag in het midden van het land en daarom zit een deel van onze klanten en ons werk daar. Met de stappen die we nu in deze regio zetten, kunnen we laten zien dat we niet voor niets trots zijn op onze Friese roots.” Zijn onderkomen in bedrijfsverzamelgebouw Nieuw Friesburg aan de Heerenveense Burgemeester Falkenaweg reflecteert wat hij denkt en dagelijks in praktijk brengt. Werkgeluk. Bij grote, bij middelgrote en kleine ondernemingen.

Geef aandacht aan je werkplek

„Het gaat er niet om hoe groot je bent, maar om de investering die je bereid bent te doen in je organisatie en je medewerkers. Onze missie is het werkgeluk van mensen te vergroten. Onderzoek wijst uit dat gelukkige medewerkers tot 43 procent beter presteren, tot dertig procent loyaler zijn aan hun werkgever en voor maar liefst 66 procent minder verzuimen. Er is dus alle reden aandacht te geven aan de werkplek. Die urgentie wordt vergroot door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Blijf aantrekkelijk als werkgever: het zorgen voor een goede werkplek waar mensen gelukkig zijn, is relevanter dan ooit.”

Het ontzorgen van onze klanten in deze reis staat bij ons centraal. Of het nou gaat om het volledig ergonomisch inrichten van een werkplek of het opleveren van een geheel nieuw kantoor waarbij aan alle aspecten is gedacht. „Ik word er in alle gevallen gelukkig van.” Het tekent de passie, energie en inzet van Lieuwe Feenstra. Wij willen onze klanten ondersteunen bij het vinden en creëren van dit werkgeluk, op welk niveau en in welk stadium dan ook. Dat kan variëren van huisvestingsadvies tot de totale inrichting van het nieuwe onderkomen. Wij zorgen niet alleen voor het ontwerp en advies maar kunnen ook het volledige project managen. Wij nemen deze route graag over van onze klanten, zodat zij zich enkel kunnen verheugen op een nieuwe werkomgeving”. Die inzet en het resultaat komen niet alleen van Lieuwe Feenstra, maar ook van zijn DNAprojectmanagers Mirjam Geertsma en Chayenne de Kock.

Een werkomgeving die past bij jouw DNA

Communicatie en vertrouwen spelen een doorslaggevende rol in het werk van DNA Projecten. Dit begint met de kennismaking met de klant en het vaststellen van het DNA van het bedrijf of de organisatie. Vervolgens kunnen de wensen en verwachtingen worden samengevoegd in een Programma van Eisen, samen met belangrijke aspecten als planning en budget. Dit Programma van Eisen wordt in combinatie met de kennis en expertise op verschillende vlakken vertaald naar een visueel plan waarbij het DNA van de organisatie ook zichtbaar wordt in het interieur. „De afstemming van allerlei factoren zoals verlichting, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en akoestiek draagt bij aan het realiseren van niet alleen een mooi kantoor maar ook een arbo-verantwoord kantoor. De focus ligt uiteindelijk op het maken van een werkomgeving die past bij het DNA van de klant. Zodra het ontwerp definitief is start het realisatieproces waarbij we het volledige traject van begroting tot aan oplevering van onze klant overnemen. Hierbij zorgen we ervoor dat de klant voor elk onderdeel de beste prijs heeft, alle leveranciers de juiste kwaliteit aanleveren, iedereen volgens planning werkt en de kosten binnen begroting blijven.

Hoe vind je het DNA van een bedrijf?

De huidige kantoren zijn vaak functioneel ingericht en niet afgestemd op de activiteit. Men krijgt een werkplek toegewezen en wordt geacht daar zijn of haar activiteiten uit te voeren. Dit is natuurlijk geen logische situatie, om het maar te vergelijken met thuis: je gaat niet douchen in de keuken en omgekeerd. Thuis richten we alle ruimtes namelijk ook in op basis van activiteiten. Met dat gegeven kijken wij naar de inrichting van werkplekken, van zowel kantoren als van productie-omgevingen. Door een omgeving te creëren die activiteit gerelateerd is, kan de medewerker de meest optimale plek kiezen voor haar of zijn activiteit. Het huidige kantoor vraagt om meer dan een plek om enkel te kunnen werken. Denk aan met elkaar kunnen communiceren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen overleggen. Corona heeft ons niet alleen het belang en de toegevoegde waarde van een kantoor doen inzien maar heeft ons ook geleerd hoe een thuiswerkplek een verlengstuk kan zijn in plaats van een alternatief. De kunst is het met elkaar verbinden van plekken waar mensen gelukkig zijn en waar ze kunnen werken. Thuis, op het werk of op plekken die incidenteel als werkplek kunnen functioneren: de omgeving waar je werkt moet niet alleen ondersteunen aan de activiteit maar ook aanspreken en aansluiten op het gevoel en de cultuur van de organisatie. Mensen zijn meer autonoom geworden, ze willen binnen de kaders van hun werkgever meer grip op de balans tussen werk en privé. De wens van een humaner werkproces met individueel werkgeluk is zichtbaar geworden.”

Gaat het om het collectief of het individu? „We stellen de klant centraal en het collectief van bedrijf en organisatie voorop. We zijn tegen individualisering van de samenleving en voor een zo duurzaam mogelijke manier van omgaan met elkaar en het gebruik van materialen. Voor onze klanten langdurige werkomgevingen realiseren, die aansluiten op de unieke organisatiecultuur en de behoefte van de medewerkers.

Klaar voor de uitdaging?

Hoe dat werkgeluk eruitziet, bepalen we samen. Dat is voor elk bedrijf weer anders. Uniek zelfs. Vormgegeven naar de identiteit en behoeftes van jouw bedrijf en haar personeel. Zij vormen het framework, het plan voor de reis die we samen gaan maken.

Bekijk wat we voor je kunnen doen