Conceptontwikkeling

Hoe werkgeluk er uitziet, is voor elk bedrijf weer anders. Daarom beginnen al onze projecten met een grondige analyse van de huidige werkplek en bedrijfscultuur. Aan de hand van onze bevindingen stellen we een programma van eisen vast, met een conceptvoorstel en advies over de manier van werken die jouw bedrijf het beste past.

Onze succesformule!

Voordat we beginnen, leren we jullie graag écht kennen. Aan de hand van een aantal stappen proberen we de bedrijfsidentiteit in beeld te krijgen, maar vooral de echte vraag te achterhalen.

Een succesvol werkconcept vraagt om input en draagvlak. Om het draagvlak van een werkconcept te vergroten vinden we het belangrijk de medewerkers te betrekken bij het gehele proces. In deze fase vragen we hen om na te denken over de huidige werkomgeving en manier van werken. Vervolgens zijn we natuurlijk benieuwd naar de wensen en behoeften. Aan de hand van deze informatie kunnen we gezamenlijk een Programma van Eisen opstellen. 

Het Programma van Eisen is een van de belangrijkste fases. Het geeft ons handvaten voor de rest van de route. Hoe groter de investering in deze fase hoe concreter en sneller we de andere fases kunnen doorlopen. Daarnaast is dit simpelweg ook gewoon een hele leuk fase. We zullen hier intensief samenwerken, waardoor we hopen alle medewerkers hier onderdeel van te maken.

Wij zullen eventuele aangeleverde stukken lezen, beoordelen en vaststellen welke gegevens nog ontbreken. Om de ontbrekende informatie te vergaren houden we graag DNA-sessies, bestaande uit workshops, interviews en andere bijeenkomsten. 

Zodra alle informatie in kaart is gebracht gaan we kijken waar mogelijkheid is tot verbeteren . Zo zullen we op basis van de verkregen informatie én de kennis van DNA Projecten gezamenlijk een manier van werken (her)ontwikkelen die voor gewoon voor iedereen werkt.